Výbor sboru dobrovolných hasičů ve Vranově aktuálně čítá 9 členů.

 

Starosta sboru - Ondřej Vašák

Místostarosta - Marek Velebil

Velitel - Josef Vašák

Zástupce velitele - Jiří Čuta

Jednatelka, kronikářka - Kristýna Kůželová

Hospodář - Jiří Šusta

Výstrojní technik - Jakub Toman

Kulturní referent - Jan Starosta

Člen výboru - Jan Roubíček