SDH Vranov má také své seniorské družstvo, které se účastní s historickou technikou různých oslav výročí, soutěží, přehlídek apod.

Má za sebou i spoustu zahraničních výjezdů, kdy v pravidelných intervalech navštěvuje akce spřátelených hasičských sborů ze Slovenska, Polska a Německa.

Technika:

koňská stříkačka

Praga RN

Členové:

Zdeněk Pohořal

Aleš Znamenáček

Pavel Melichar

Josef Jukl

Milan Kotraba

Miroslav Foldyna

Václav Chudý

Jiří Velebil

Jiří Konečný

Vladislav Boháč